PERUUTUSEHDOT, leirin keskeytys ja leirimaksut

PERUUTUSEHDOT

Jos peruutus tehdään ennen leirimaksun ilmoitettua eräpäivää tai viimeistään eräpäivänä, ja jos leirijakson alkuun on vähintään 4 viikkoa, on peruutus maksuton 0 euroa. 

Ilmoittautuminen on sitova, kun varausvahvistuksen päiväyksestä on kulunut 14 vuorokautta tai enemmän. Jos leirijakson alkuun on vähintään 4 viikkoa, leirivarauksesta jo maksettu hinta palautetaan mahdollisten toimisto- tai peruutuskulujen vähentämisen jälkeen asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille.

Kaikki ilmoittautumiset muuttuvat sitovaksi, kun leirin alkuun on 28 vuorokautta (4 viikkoa) tai vähemmän. Peruutuksesta veloitetaan tällöin peruutuskuluna 100 % leirijakson hinnasta.

Laskun alkuperäisen eräpäivän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan aina toimistokulut.

Toimistokulut ovat 10 EUR per ilmoittautuminen.

Jos leiriläinen ei osallistu leirille, eikä ole peruuttanut varattua leirijaksoa peruutusehtojen mukaisesti, peruutuksesta veloitetaan peruutuskuluna 100 % leirijakson hinnasta.

SAIRASTAPAUKSET

Ilmoittautumisen voi peruuttaa akuutin sairastapauksen vuoksi. Leirin peruutuksesta tulee ilmoittaa Skillzcampille ennen leirin alkua sähköpostitse skillzcamp.finland@gmail.com tai puhelimitse 0505721879. Sairastapauksessa leirijaksosta maksettu hinta hyvitetään asiakkaalle vähennettynä toimistokuluilla 10 euroa. Maksun palautuksen edellytyksenä on lääkärintodistuksen toimittaminen joko sähköpostitse skillzcamp.finland@gmail.com tai postitse Skillzcamp Finland c/o Kimmo Tolvanen, Valurinkatu 2 D, 03600 Karkkila. Lääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi leirinaikainen este osallistumiselle.

Tässäkin tapauksessa peruutusilmoitus tulee tehdä ennen leirin alkua. Peruutuksen ehtona on lääkärintodistuksen toimittaminen Skillzcampille sähköpostise tai postitse.

LEIRIN KESKEYTYS

Joskus lapsen leiri keskeytyy. Keskeytykselle voi olla monta erilaista syytä, esimerkiksi:

  • perhe haluaa lapsen kotiin
  • lapsi haluaa itse leiriltä kotiin
  • lapsi sairastuu leirillä
  • lapsi kiusaa, uhmaa toistuvasti sääntöjä tai aiheuttaa tahallisia vaaratilanteita
  • jokin muu syy

Tällaisissa tilanteissa asiasta ilmoitetaan kotiin ja kotiväen täytyy hakea leiriläinen kotiin. Edellä kuvatuissa ja muissa vastaavissa tapauksissa leirimaksua ei palauteta.

 

JÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA LEIRIJAKSO

Alhainen osanottajamäärä: Jos kummalle tahansa leirille on 20 vuorokautta ennen leirijakson alkua ilmoittautunut alle 30 leiriläistä, voidaan leiri peruuttaa ja jo maksetut rahat palautetaan asiakkaille kokonaisuudessaan (100 %).

Ylivoimainen este: Jos kohtaamme ylivoimaisen esteen, force majeure-tilanteen, tai Skillzcamp Finlandista riippumattoman esteen, joka pakottaa Skillzcamp Finlandin peruuttamaan leirin kokonaan, eikä leiriläiselle voida tarjota korvaavaa leirijaksoa, asiakkaalle palautetaan jo maksettu leirimaksu kokonaisuudessaan (100 %). Tällaisessa tilanteessa asiakas ei voi saada vahingonkorvausta ylimääräisistä tai hyödyttömäksi käyneistä kuluista, joita tilanteesta saattaa aiheutua.

LEIRIMAKSUT

Leirimaksut koostuvat kahdesta osasta: varausmaksusta, joka tulee suorittaa 14 vrk sisällä ilmoittautumisesta, sekä leirin loppumaksusta, joka tulee suorittaa viimeistään leirin alkaessa, paikan päälle ilmoittautuessa. Leiripaikka on varattu vasta, kun varausmaksu on maksettu. Varausmaksun maksutiedot lähetetään ilmoittautumisvahvistuksen yhteydessä sähköpostilla. Jos olet lähettänyt ilmoittautumisen, etkä saa vahvistusta 3 päivän sisällä, laita tiedustelu tekstarilla 0505721879 / Haije tai lähetä sähköpostia skillzcamp.finland@gmail.com

Maksut: 

  • Päiväleiri 125 eur (varausmaksu 75 eur, loppumaksu 50 eur)
  • Täysleiri 235 eur (varausmaksu 100 eur, loppumaksu 135 eur)
  • Sisarushinta 185 eur (varausmaksu 100 eur, loppumaksu 85 eur)


Varausmaksut suoritetaan tilisiirtona (tarvittaessa laskulla), loppumaksut tilisiirtona tai leirille saapuessa korttimaksuna (+2 eur) tai käteisellä. 

TUKEA LEIRIMAKSUUN

Haluamme, että mahdollisimman moni lapsi pääsee leirille. Olethan siis rohkeasti yhteydessä, jos haluat maksuaikaa tai osittaa maksua pienempiin osiin. Olemme tässä asiassa hyvin joustavia! 

Lasten lomatoimintaan on monissa kunnissa mahdollista saada avustusta. Kysy lisää omalta sosiaalityöntekijältäsi. Huomaa, että ilmoittautuminen leirille tehdään normaalisti, mutta kunnan maksutuki (eli sosiaalitoimen maksusitoumus leirimaksuun) haetaan erikseen kunnalta. Laskutamme maksusitoumukset suoraan niiden myöntäjältä. Olethan yhteydessä, mikäli ilmoittaudutte leirille maksusitoumuksella.

YHTEYSTIEDOT

Sähköposti: skillzcamp.karkkila [at] gmail.com
Kimmo Tolvanen: 050 410 9119
Pankkiyhteys: Osuuspankki FI63 5048 0240 0375 00
Tilin omistaja: Kimmo Tolvanen